Her bir sanayi kuruluşu atık yağlarını direkt veya indirekt çevreye zarar vermeden üretmek, depolamak ve bertaraf etmek ile mükelleftir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı yönetmeliklerinde usul ve esaslar belirlemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, “Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik” mevzuatı kapsamında laboratuvarımız bünyesinde ölçümler gerçekleştirilmekte ve gerekli raporlamalar hazırlanmaktadır.

Deney Adı Deney Metodu
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC-ECD Metodu TS EN 12766-1TS EN 12766-2
Ağır Metal TayiniArsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) TayiniÖn İşlem: Mikrodalga İle Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 3051 AEPA 6020 A
Toplam Halojen TayiniMikrokolometri Metodu EPA 9076