17Laboratuvarımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında belirlenmiş eşik değerlerin üzerinde oranlara sahip kuruluşlara yönelik Hava Kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Hava Kirliliği Ölçme Metotları Yönlendirilebilir Çökelti Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu-Çöken Toz Tayini TS 2342
Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM 10) Tayini/PM10 TS EN 12341
Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM 2,5) Tayini/PM2,5 TS EN 12341
Partikül Madde ICP/MS ile Metal Tayini (As, Cd, Ni, Pb) TS EN 14902
Çöken Tozda ICP/MS ile Metal Tayini (Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn) VDI 2267-1