TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

ATIK YAĞ VE İZOLASYON SIVILARI ANALİZLERİ

Her bir sanayi kuruluşu atık yağlarını direkt veya indirekt çevreye zarar vermeden üretmek, depolamak ve bertaraf etmek ile mükelleftir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı yönetmeliklerinde usul ve esaslar belirlemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”, “Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik” mevzuatı kapsamında laboratuvarımız bünyesinde ölçümler gerçekleştirilmekte ve gerekli raporlamalar hazırlanmaktadır.

Deney Adı Deney Metodu
PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Ön İşlem: Silika Jel Temizleme
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
GC-ECD Metodu
TS EN 12766-1
 TS EN 12766-2

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme