TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

BİOTA

Biota kapsamındaki analiz çalışmalarının amacı, tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin araştırılması, kirlilik oranının belirlenmesi ve kirlilik oranının artmamasıdır.

Mostlab, biota kapsamındaki ulusal mevzuatlarda yer alan tehlikeli maddelere ilişkin kalite kriterleri kapsamında Türkak ve Bakanlık tarafından “Numune Alma, Ölçüm&Analiz ve Raporlama” konularında yetki sahibi yasal bir kuruluştur.

Deney Adı Deney Metodu
Tatlı sularda nehir dibi makro omurgasızlar için
numune alma
TS EN ISO 10870
Antimon (Sb), Alüminyum (Al), Arsenik (As),
Baryum (Ba), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom
(Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb),
Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se),
Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko
(Zn), Berilyum (Be), Bor (B), Molibden (Mo),
Kalay (Sn), Fosfor (P),
Uranyum (U) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3052
EPA 6020 B
Cıva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3052
EPA 6020 B

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme