TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

EMİSYON ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında belirlediği yasal emisyon limitleri ile çevreyi koruma adına önlemler almıştır. Bu bağlamda tüm endüstriyel tesisler belirlenen bu limitler dahilinde emisyonlarını sınırlamakla mükelleftir.

Emisyon ölçümleri, endüstriyel tesislerin ürettiği ve bacalarından çevreye salınan atık gazların ve ayrıca her türlü taşıt egzozunun yaydığı salınımların analiz edilmesi ile belirlenmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (0-1000 mg/m³ )Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot TS ISO 9096
Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³)Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot TS EN 13284-1
Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının TayiniÖn İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem EPA Metot 17
Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının TayiniÖn İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem EPA Metot 5
Duman Yoğunluğunun (İslilik )Tayini Bacharach Metodu TS 9503
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının TayiniElektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022
Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon YöntemiOksijen (O₂) TayiniÖlçüm: Paramanyetik Yöntem TS ISO 12039
Kükürtdioksit (SO₂) TayiniÖlçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935
Rutubet (Nem) Tayini EPA Metot 4
Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin TayiniNumune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile TS ISO 10780
Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC)Kütle Derişimlerinin TayiniÖn İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu MetoduÖlçüm: Gaz Kromatografi-GC MS Dedektör ile CEN/ TS 13649
Metal Örnekleme ve Tayini Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ag, P, Se, Hg, Tl ve ZnÖn İşlem: Solisyon Absorbsiyon Ölçüm: ICP/MS EPA Metot 29
Halojen (HCl, HF, HBr, Cl₂, Br₂) Emisyonlarının Tayini Ölçüm: İyon Kromatografisi EPA 26A
Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun TayiniÖn İşlem: Solisyon AbsorbsiyonuAnaliz: Gümüş Titrasyonu -Mercuric Thiocyanate Spektrometri TS EN 1911-1TS EN 1911-2TS EN 1911-3
Nem Probu ile Nem Tayini( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için) İşletme İçi Metot (İÇM-ML-021; Rev No:0)
Baca Gazı Emisyonlarında Amonyak Örneklemesi ve TayiniÖlçüm: Spektrometrik Yöntem İşletme İçi Metot (İÇM-ML-019; Rev No:0)EPA CTM-027 SM 4500 NH3-F
PCDD/PCDF Örnekleme Örnekleme Metodu TS EN 1948-1
Fosforik Asit İzokinetik Örnekleme NMX-AA-90
Nitrik Asit İzokinetik Örnekleme EPA 7 D

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.

İletişim Formu

10 + 2 =

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme