TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

Hakkımızda

Firmamız, insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen hava, su, atık, toprak, gürültü vb. çevresel etki ve kirliliklerin araştırılması, gerekli önlemlerin alınması, bunların ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilip, raporlanması amacıyla kurulmuş bir firmadır.

HİKAYEMİZ

Ne Yapıyoruz ve Buraya Nasıl Geldik

MOSTLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş. çalışmalarını güncel, Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanmış analiz metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak, mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara ve müşteri şartlarına uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak sürdürmektir.

MOSTLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş. çalışanlarının tamamı TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemi içindeki tüm politika ve prosedürleri öğrenmiş, benimsemiş ve bu politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda Laboratuvar Yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına, TURKAK Rehber ve Tebliğlerine uymayı ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

MOSTLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.’nin ana hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile analiz metod ve standardlarına uygun analiz cihazlarını kullanmak, kalibrasyon programları ile cihazları kontrol altında tutmak, müşterilerden gelen analiz isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak, analizlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle analiz kalitesinin teminini etkin kılmak ve böylece potansiyel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme