TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

17 Laboratuvarımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında belirlenmiş eşik değerlerin üzerinde oranlara sahip kuruluşlara yönelik Hava Kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 veya
PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12341
Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Metot
TS 2342
TS 2341
PM 10 Kesrinde As, Cd, Ni, Pb Tayini
Ölçüm: GF-AAS Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
TS EN 14902
TS EN 14902/AC
Çevre Havasında HF, NO₂, SO₂ Gaz ve Buhar
Derişimlerinin Tayini
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-007:
Rev No:0”
(TS EN 13528-1,
TS EN 13528-2,
TS EN 13528-3,
TS EN ISO 10304-1
Çevre Havasında HCl Gaz ve Buhar
Derişimlerinin Tayini
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-008:
Rev No:0”
(TS EN 13528-1,
TS EN 13528-2,
TS EN 13528-3,
TS EN ISO 10304-1)
Çevre Havasında Ozon (O₃) Gaz ve Buhar
Derişimlerinin Tayini
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-014;
Rev No:0”
(TS EN 13528-1,
TS EN 13528-2,
TS EN 13528-3)
Çevre Havasında Uçucu Organik Gaz ve Buhar
Bileşiklerinin (VOCs) Örnekleme ve Tayini
Benzen, Bromobenzen, Bromoklorometan,
Bromodiklorometan, Bromoform, Kloroform,
Klorobenzen, 2-klorotoluen, 4-klorotoluen,
karbontetraklorid, cis-1,3-dikloropropen,
diklorometancis-1,2-dikloroethen,
1,1-dikloropropen, 1,2-dibromo
3-kloropropane, 1,1-dikloroetan,
1,1-dikloroeten, 1,2-dibromoetan,
1,2-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan,
1,2-dikloropropan, dibromoklorometan,
dibromometan, 1,3-dikloropropan,
1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen,
2,2-dikloropropan, etilbenzen,
hegzakloro-1,3-Butadien, p-isopropiltoluen,
Isopropilbenzen, m-p ksilen, naftalin,
n-butilbenzen, n-propilbenzen, o-ksilen,
sec-butilbenzen, strien, tert-butilbenzen,
tetrakloroeten, toluen, trikloroeten,
Trans-1,3-dikloropropen, 1,2,4-triklorobenzen,
1,2,3-trikloropropan, 1,2,3-triklorobenzen,
1,2,4-trimetilbenzen, 1,1,1,2-tetrakloroetan,
1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan,
1,3,5-Trimetil benzen, 1,1,2,2-tetrakloroetan,
trans-1,2-dikloroeten, 1,3-Butadien,
Metil-tert.butilether, n-hegzan, siglohegzan,
2,3-Dimetilpentan, n-heptan, n-oktan,
2,3-Dimetilheptan)
GC-MS
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-006;
Rev No:0”
(TS EN 13528-1,
TS EN 13528-2,
TS EN 13528-3)
Çevre Havasında Amonyak (NH₃) Gaz ve Buhar
Derişimlerinin Tayini
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-013;
Rev No:0”
(TS EN 13528-1,
TS EN 13528-2,
TS EN 13528-3)
Çevre Havasında H₂S Gaz ve Buhar
Derişimlerinin Tayini
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-012;
Rev No:0”
(TS EN 13528-1,
TS EN 13528-2,
TS EN 13528-3)
Çöken Tozda
Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V ve Zn Tayini
Ölçüm: GF-AAS Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
VDI 2267 Bölüm 2
Atmosferde Merkaptan Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9628

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme