TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Mostlab hizmet kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelik” Kapsamında hizmet vermektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün
Ölçülmesi
TS EN ISO 9612
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
 TS EN ISO 5349-2
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
Ağır Metallerin Tayini
(Kadmiyum (Cd), Çinko (Zn), Antimon (Sb),
Demir (Fe), Arsenik (As), Krom (Cr),
 Kurşun (Pb), Fosfor (P), Talyum (Tl), Baryum
(Ba), Kobalt (Co), Berilyum (Be), Bakır (Cu),
Mangan (Mn), Selenyum (Se), Gümüş (Ag),
Vanadyum (V) Alüminyum (Al), Bor (B), Kalay
(Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum
(Mg), Sodyum (Na), Molibden (Mo), Nikel (Ni),
Potasyum (K), Uranyum (U))
Numune Alma: Pompa ile Filtreye
Numune Alma
Ön İşlem: Çözünebilir Form Sıvıda
 Özütleme
Ön İşlem: Toplam Form Isıtıcı Tablada
 Asitle Yakma
Ön İşlem: Toplam Form Sıcak Blokta
 Asitle Yakma
Ön İşlem: Toplam Form Mikrodalgada
 Asitle Yakma
Ölçüm: ICP-MS Metodu
ASTM D 7439-14
(ASTM D 7035-16 ile birlikte)
Hekzavalent Krom (Cr+6) Tayini
Numune Alma: Pompa ile Filtreye
Numune Alma
Ön İşlem: Asidik Ekstraksiyon
Ön işlem: Azottan Geçirme ve Bazik
 Ekstraksiyon
Ölçüm: Görünür Bölge
 Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 7600
Amonyak (NH₃) Tayini
Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe
Numune alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu
Ölçüm: Görünür Bölge
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-020;
Rev No:3”
(NIOSH-NMAM 6015 ve SM 4500
NH₃-F)
Formaldehit (CH2O) Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtre + impinger’a
numune alma
Analiz: Görünür Bölge ( VIS )
Spektrofotometresi
Numune Alma: Standart Nozzle ve
 Pompa ile Filtreye Numune Alma
Ön İşlem: Ekstraksiyon Yöntemi
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon
 Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 3500
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD
İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların
Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
Termal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak
Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı
Stresinin Değerlendirilmesi
TS EN ISO 7243
Toplam ve Solunabilir Toz Tayini
Numune Alma: Pompa ile Filtreye
Numune Alma
Ölçüm: Gravimetrik Metot
HSE-MDHS 14/3
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti
Düzeyinin Ölçümü
COSHR 928-1-IPG-039
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
(1,1 Dikloroetan, 2,2 Dikloropropan, 1,2
Dikloroetan, 1,1 Dikloropropen,
Dibromometan, 1,2 Dikloropropen, cis-1,3
Dikloropropen, trans-1,3 Dikloropropen, 1,3
Dikloropropan, Dibromoklorometan, 1,2
Dibromoetan, 1,1,1,2 Tetrakloroetan,
Bromoform, o- Ksilen, m-p Ksilen, 1,1,2,2-
Tetrakloroetan, 1,2,3 Trikloropropan,
Bromobenzen, sec- Butilbenzen, pİzopropiltoluen, n-Butilbenzen,
Hekzakloro-1,3-bütadien, Bromodiklorometan,
Kloroform, Benzen, Toluen, Etilbenzen)
Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe
Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu
Ölçüm: GC-FID/ GC-MS/ GC-ECD
 Metodu
TS ISO 16200-1

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme