TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

SU, ATIK SU, KULLANIM SUYU VE YÜZEYSEL SU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenen; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,”Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”, “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” kapsamında su, atık su, kullanım suyu ve yüzeysel su analizleri Laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Deney Adı Deney Metodu
Debi ÖlçümüHız Ölçüm Metodu TS 5699
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
Işık geçirgenliği TayiniSecchi Disk Metodu EPA 841-B-97-003
pH TayiniElektrometrik Metot SM 4500-H⁺ B
İletkenlik TayiniElektrot Metodu TS 9748 EN 27888
Tuzluluk TayiniElektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B
Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi TS EN 27243 TS EN ISO 7730
SıcaklıkLaboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B
Bulanıklık TayiniNefelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027
Renk TayiniSpektrometrik Metot SM 2120 C
Uçucu Organik Bileşiklerin TayiniÖrnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC) TS ISO 16200-1
Sertlik TayiniEDTA Titrimetrik Metot SM 2340 C
Krom (VI) TayiniÖrnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Ölçüm: Spektrometrik NIOSH-NMAM 7600
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot SM 2320 B
Çözünmüş Oksijen TayiniElektrokimyasal Sonda Metodu TS EN ISO 5814
Çözünmüş Oksijen TayiniLüminesans Metodu ASTM D 888
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) TayiniAçık Reflaks-Titrimetrik Metot SM 5220 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini5 Günlük BOİ Testi SM 5210 B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 C
Toplam Katı Madde TayiniGravimetrik Metot SM 2540 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D
Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot SM 2540 F
Yağ ve Gres TayiniSokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D
Hidrokarbonlar TayiniGravimetrik Metot SM 5520 F
Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini HidrokarbonlarGC-FID Metodu TS EN ISO 9377-2
Amonyum / Amonyum Azotu TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Titrimetrik Metot SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Toplam Kjeldahl Azotu TayiniMakro Kjeldahl Metodu SM 4500-Norg B
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayiniİyon Kromatografi Metodu TS EN ISO 10304-1
Toplam Azot TayiniHesaplama Yöntemi İşletme İçi Metot (İÇM-ML-002; Rev: 01)SM 4500 Norg B ve TS EN ISO 10304-1
Krom (VI) TayiniSpektrometrik Metot SM 3500-Cr B
Sülfür Tayiniİyodometrik Metot SM 4500-S⁻² F
Sülfit Tayiniİyodometrik Metot SM 4500-SO₃⁻² B
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot SM 5540 C
Serbest Klor TayiniDPD Spektrometrik Metot SM 4500-Cl G
Serbest / Toplam Siyanür TayiniÖn İşlem:DistilasyonÖlçüm: Spektrometrik Metot SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) TayiniYüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu TS 8195 EN 1484
Fenol TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu SM 5530 BSM 5530 C
Hidrazin Tayini Spektrometrik Metot ASTM D 1385
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Metodu İşletme İçi Metot (İÇM-ML-003; Rev:0) EPA 6020 A
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) Tayini Hesaplama Metodu İşletme İçi Metot (İÇM-ML-004; Rev: 0)EPA 6020 A
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini Hesaplama Metodu İşletme İçi Metot (İÇM-ML-005; Rev: 0)SM 2320 B ve EPA 6020 A
Adsorplanabilen Organik Halojenlerin (AOX) Tayini Mikrokulometrik Titrasyon Metodu TS EN ISO 9562
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Fosfor (P),Vanadyum (V), Uranyum (U) TayiniÖlçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO 17294-2
Civa (Hg) TayiniÖlçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020 A
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/MS Metodu EPA 3510 CEPA 8270 D
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)Ön İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC-MS Metodu EPA 3510 CEPA 8270 D
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) TayiniÖn İşlem: Headspace MetoduÖlçüm: GC-MS Metodu EPA 5021 AEPA 8260 C
Organoklorlu Pestisitlerin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/ECD Metodu EPA 3510 CEPA 8081 B
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu EPA 3510 CEPA 8270 D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Kapalı Reflaks – Titrimetrik Metot SM 5220 C
Amonyum/Amonyum Azotu TayiniÖn işlem: Distilasyon Spektrometrik Metot 4500 NH3 B4500 NH3 F
Toplam Kjeldahl Azotu TayiniToplam Kjeldahl Azotu Metodu EPA 351.3
Nitrit/Nitrit Azotu TayiniSpektrometrik Method SM 4500-NO₂ B
Toplam Azot TayiniÖn İşlem: Persülfat OksidasyonuÖlçüm: Spektrometrik Metot SM 4500-N C SM 4500-NO₃ B
Klorofil A TayiniSpektrometrik Metot TS 9092 ISO 10260

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.

İletişim Formu

7 + 5 =

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme