TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

TEHLİKELİ ATIK, KATI ATIK, ARITMA ÇAMURU, SEDIMAN ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenmiş parametreler doğrultusunda laboratuvarımız tarafından numune alma ve ölçümleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Atık Ölçüm Ve Analizleri

Deney Adı Deney Metodu
Katı Atıktan Numune Alma TS 12090
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot
TS 8336
Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Klorür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: IC Metodu
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10304-1
Sülfat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: IC Metodu
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10304-1
Florür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: IC Metodu
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10304-1
Fenol İndeksi Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm :Spektrofotometrik Metot
TS 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 D
Toplam Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Yüzey Aktif Madde (LAS) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 5540 C
Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş
Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Yükseltgenme Metodu
TS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum
(Ba), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni),
Selenyum (Se) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Filtrasyon
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik (HNO3:HCl)
Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik (HNO3) Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
TS EN 12457-4
TS ENISO 15587-1
TS ENISO 15587-2
TS EN ISO 17294 1-2
Civa (Hg)Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3015 A
EPA 6020 B
C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Numune Hazırlama
Ön İşlem: FMS/ASE/Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşkem: Silikajel Temizleme
Ölçüm :GC-FID Metodu
TS ISO 14507
TS EN 14039
PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Ön İşlem: Sokslet/PLE Ekstraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil temizleme
Ön İşlem: H2SO4/NaOH Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
ISO 13876
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Tayini
(Benzene, bromobenzene,
bromochloromethane,
bromodichloromethane, bromoform,
chloroform, chlorobenzene,
2-chlorotoluene,4-chlorotoluene,
carbontetrachloride, cis-1,3-dichloropropene,
cis-1,2-dichloroethene, 1,1-dichloropropene,
1,2-dibromo 3-chloropropane,
1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethene,
1,2-dibromoethane, 1,2-dichlorobenzene,
1,2-dichloroethane, 1,2-dichloropropane,
dibromochloromethane, dibromomethane,
1,3-dichloropropane, 1,3-dichlorobenzene,
1,4-dichlorobenzene, 2,2-dichloropropane,
ehtylbenzene, hexachloro-1,3-Butadiene,
p-ısopropyltoluene, Isopropylbenzene,
m-p xylene, naphtalene, n-butylbenzene,
n-propylbenzene, o-xylene,
sec-butylbenzene, styrene, tert-butylbenzene,
tetrachloroethene, toluene, trichloroethene,
Trans-1,3-dichloropropene,
1,2,4-trichlorobenzene,1,2,3-trichloropropane,
1,2,3-trichlorobenzene,
1,2,4-trimethylbenzene,
1,1,1,2-tetrachloroethane,
1,1,1-trichloroethane,
1,1,2-trichloroethane, 1,3,5-Trimethly benzene,
1,1,2,2-tetrachloroethane,
trans-1,2-dichloroethene)
Ön İşlem: Headspace Mtodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5021 A
EPA 8260 D
Ftalat Esterlerinin Tayini
(Bis (2-ethylhexyl) phthalete, Butyl benzyl
phthalete, D-n-butyl phthalate,
D-n-octylphtalate, Diethyl phthalate, Dimethyl
phthalate)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Florisil clean-up Metodu
Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC,
Gamma-BHC, Alpha-chlordane,
Gamma-chlordane, 4,4ı-DDD, 4,4ı-DDE, 4,4ı-DDT,
Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde,
Endrin ketone, Heptaclor, Heptaclor epoxideisomer B, Methoxychlor)
Ön İşlem1: Sokslet Extraksiyon Metodu
Ön İşlem2: Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620
EPA 3630
EPA 8270 D
Fenollerin Tayini
(4-chloro-3 methylphenol, phenol,
2-chlorophenols, 2,4-dimethylphenol)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Florisil clean-up Metodu
Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphtlene, Acenaphthylene, Anthracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthracene,
Benzo(b)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(k)fluranthene, Chrysene,
Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene,
Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene,
Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Florisil clean-up Metodu
Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

Arıtma Çamuru Ölçüm Ve Analizleri

Deney Adı Deney Metodu
Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur
Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN 15933
Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 11265
TS ISO 11265/Cor.1
Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot
TS 8336
Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Toplam Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 5540 C
Toplam Organik Karbon Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 15936
Toplam İnorganik Karbon Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
EN 13137
Toplam Karbon Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
EN 13137
Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum
(Ba), Çinko (Zn), Fosfor (P), Kadmiyum (Cd),
Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel
(Ni), Selenyum (Se) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
TS EN 12457-4
TS EN ISO 17294 1-2
Cıva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
TSE EN 12457-4
EPA 6020 A
PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(18, 31, 28, 52, 44, 101,149, 118, 153,138, 180,
170,194)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Sülfürikasit/Permanganat Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C/EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3660 B
EPA 3665 B
EPA 8082 A
Adsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX)
Tayini
Arjantomertik Metot
TS EN 16166
Ftalat Esterlerinin Tayini
(Bis (2-ethylhexyl) phthalete, Butyl benzyl
phthalete, D-n-butyl phthalate,
D-n-octylphtalate, Diethyl phthalate, Dimethyl
phthalate)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: AlüminaTemizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C /EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 8270 E
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphtlene, Acenaphthylene, Anthracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthracene,
Benzo(b)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(k)fluranthene, Chrysene,
Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene,
Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane,
Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C /EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
EPA 3611 B
EPA 3630 C
EPA 8270 E

Sediment Ölçüm ve Analizleri

Deney Adı Deney Metodu
Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO 5667-12
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN 15933
Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 11265
Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 30%80
Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
chloroform,
carbontetrachloride,
1,2-dichloroethane,
trichloroethene,
1,2,4-trichlorobenzene,
1,2,3-trichlorobenzene
Ön İşlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5035 A
EPA 5021 A
EPA 8260 D
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC,
Gamma-BHC, 4,4ı-DDT, Dieldrin, Endrin)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C /EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3660 B
EPA 8270 E
Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini
(2,4-Dimethylphenol, 2,4-dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2-chlorophenol,
2-Nitrophenol, Phenol, 4-Methylphenol,
3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4-Dinitrophenol, 4-Nitrophenol,
2,3,5,6-Tetrachlorophenol,
2,3,4,5-Tetrachlorophenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol,
2-Methyl-4,6-Dinitrophenol,
Pentachlorophenol, Dinoseb,
2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol,
2-Methylphenol)
Ön İşlem: Sokslet/ Otomatik Sokslet/ PFE/
Mikrodalga/
Ultrasonik Ekstraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C /EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır
(Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni),
Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl),
Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini, Berilyum (Be),
Bor (B), Molibden (Mo), Kalay (Sn), Fosfor (P),
Uranyum (U) Alüminyum (Al), Demir (Fe) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
EPA 6020 B
Cıva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
EPA 6020 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 15936

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme