TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

İşyerlerinin uygulamakla yükümlü olduğu “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak için asgari gereklilikleri beklemek üzere yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda işverenler belirtilen yönetmelik kapsamında işçilerini çalıştırmakla mükelleftir.

Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik bakanlığının ön gördüğü ölçümleri yapmakta, işyerinizin bu kriterlere uyup uymadığı konusunda verileri analiz etmekte ve varsa gerekli iyileştirmeler için raporlar hazırlamaktadır.

Deney Adı Deney Metodu
Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava
Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)
TS 10354
Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının
tespiti (τr, a,V)
TS ISO 4866

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme