TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

TOPRAK ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” ve “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında laboratuvarımız bünyesinde numune alma ve ölçümleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Topraktan Numune Alma TS ISO 10381-2
Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin
Taşınma ve Muhafazası
TS 9923
pH Tayini
 Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Elektriksel İletkenlik Tayini
 Elektrometrik Metot
TS ISO 11265
Organik Madde Tayini
 Titrimetrik Metot
TS 8336
Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
 Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 Gravimetrik Metod
TS EN 12879
Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır
(Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni),
Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum
(Tl),Titanyum(Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn)
Tayini, Berilyum (Be), Bor (B), Molibden (Mo),
Kalay (Sn), Fosfor (P), Uranyum (U), Alüminyum
(Al), Demir (Fe) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
 EPA 6020 B
Civa (Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3051 A
 EPA 6020 B
Toplam Adsorblanabilen Organik Halojenlerin
(TOX) / Adsorblanabilen Organik Halojenlerin
(AOX) Tayini
 Mikrokulometrik Metot
DIN 38414-18
C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Numune Hazırlama
Ön İşlem: FMS/ASE/Sokslet Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön işlem :GC-FID Metodu
TS ISO 14507
 TS EN 14039
Toplam Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Yağ-Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 E
Krom (VI) Tayini
Ön işlem: Alkali Parçalama Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
EPA 3060 A
 EPA 7196 A
Serbest Siyanür Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon+Distilasyon
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
EPA 9016
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon+Distilasyon
Ölçüm: Titrimetrik Metot
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
EPA 9013 A
 EPA 9010 C
 EPA 9014
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
 Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 15936
Toplam İnorganik Karbon Tayini
 Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
EN 13137
Toplam Karbon Tayini
 Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
EN 13137
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphtlene, Acenaphthylene, Antracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthrace,
Benzo(b)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(k)fluranthene, Chrysene,
Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthen,
 Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane,
Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
 Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C/EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
 EPA 3611 B
 EPA 3620 C
 EPA 3630 C
 EPA 8270 E
PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170,
180, 194)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
 Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Sülfürikasit/Permanganat Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C/EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
 EPA 3620 C
 EPA 3630 C
 EPA 3660 B
 EPA 3665 B
 EPA 8082 A
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
(Benzene, bromobenzene,
bromochloromethane,
bromodichloromethane, bromoform,
chloroform, chlorobenzene,
2-chlorotoluene,4-chlorotoluene,
carbontetrachloride, cis-1,3-dichloropropene,
cis-1,2-dichloroethene, 1,1-dichloropropene,
1,2-dibromo 3-chloropropane,
1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethene,
1,2-dibromoethane, 1,2-dichlorobenzene,
1,2-dichloroethane, 1,2-dichloropropane,
dibromochloromethane, dibromomethane,
1,3-dichloropropane, 1,3-dichlorobenzene,
1,4-dichlorobenzene, 2,2-dichloropropane,
 ehtylbenzene, hexachloro-1,3-Butadiene,
p-ısopropyltoluene, Isopropylbenzene,
m-p xylene, naphtalene, n-butylbenzene,
n-propylbenzene, o-xylene,
sec-butylbenzene, styrene, tert-butylbenzene,
tetrachloroethene, toluene, trichloroethene,
 Trans-1,3-dichloropropene,
1,2,4-trichlorobenzene,1,2,3-trichloropropane,
1,2,3-trichlorobenzene,
1,2,4-trimethylbenzene,
1,1,1,2-tetrachloroethane,
1,1,1-trichloroethane,
1,1,2-trichloroethane, 1,3,5-Trimethly benzene,
1,1,2,2-tetrachloroethane,
trans-1,2-dichloroethene)
Ön İşlem: Headspace
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5035 A
 EPA 5021 A
 EPA 8260 D
Ftalat Esterlerinin Tayini
Bis (2-ethylhexyl) phthalete, Butyl benzyl
 phthalete, D-n-butyl phthalate,
D-n-octylphtalate, Diethyl phthalate, Dimethyl
phthalate)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
 Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: AlüminaTemizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C/EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
 EPA 3610 B
 EPA 3620 C
 EPA 8270 E
Fenollerin (Klorlu ve Nitro ) Tayini
(2,4-Dimethylphenol, 2,4-dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2-chlorophenol,
2-Nitrophenol, Phenol, 4-Methylphenol,
3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4-Dinitrophenol, 4-Nitrophenol,
2,3,5,6-Tetrachlorophenol,
2,3,4,5-Tetrachlorophenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol,
2-Methyl-4,6-Dinitrophenol,
Pentachlorophenol, Dinoseb,
2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol,
2-Methylphenol)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
 Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: AlüminaTemizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C/EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
 EPA 3610 B
 EPA 3620 C
 EPA 8270 E
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC,
Gamma-BHC, Alpha-chlordane,
Gamma-chlordane, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE,
4,4’-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde,
Endrin ketone, Heptaclor, Heptaclor
epoxideisomer B, Methoxychlor)
Ön İşlem: Sokslet/Otomatik
 Sokslet/PFE/Mikrodalga/Ultrasonik
Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C/EPA
3541/EPA 3545 A/EPA
3546/EPA 3550 C
 EPA 3610 B
 EPA 3620 C
 EPA 3630 C
 EPA 3660 B
 EPA 8270 E
Toplam Petrol Hidrokarbonların (TPH) Tayini
(Alifatik Hidrokarbonlar)
(>C6-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C21; >C21-C35)
Ön İşlem: Solvent(n-pentan) Ekstraksiyonu
Ön işlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Headspace /Purge&Trap
Ölçüm: GC-FID / GC-MS Metodu
Ölçüm: GC-PID / GC-ELCD Metodu
EPA 3630 C
 EPA 5021 A/EPA 5035A
 EPA 8000 D
 EPA 8015 D
 EPA 8021 B
 EPA 8260 D
 EPA 8270 E
 TNRCC 1005
 TNRCC 1006
Toplam Petrol Hidrokarbonların (TPH) Tayini
 (Aromatik Hidrokarbonlar)
(>C7-C8 , >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16;
>C16-C21, >C21-C35)
Ön İşlem: Solvent(n-pentan) Ekstraksiyonu
Ön işlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Headspace /Purge&Trap
Ölçüm: GC-FID / GC-MS Metodu
Ölçüm: GC-PID / GC-ELCD Metodu
EPA 3630 C
 EPA 5021 A/EPA 5035A
 EPA 8000 D
 EPA 8015 D
 EPA 8021 B
 EPA 8260 D
 EPA 8270 E
 TNRCC 1005
 TNRCC 1006

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme